Transport Piasku

Przewożenie ładunku nienormatywnego

Duże firmy transportowe realizujące przewóz krajowy i międzynarodowy opierają swoją pozycję rynkowa w dużej mierze o już zrealizowane zlecenia i rekomendacje płynące z tego tytułu. Dostarczenie dla jednej firmy kilkukrotnie ładunku w odpowiednim terminie i bez najmniejszych przygód czy uszkodzenia samego towaru, przeważnie oznacza długoletnią współpracę biznesową. W świecie dużych inwestycji budowlanych, których w ostatnich latach nie brakowało w Polsce – od dróg, autostrad, przez nowe osiedla od deweloperów, ścieżki rowerowe w powiatach czy orliki w gminach, na stadionach, galeriach handlowych i chodnikach kończąc. Wszystko to wymagało ogromnych dostaw materiałów budowlanych, zwłaszcza zaś kruszyw budowlanych, cementu, żwiru oraz piasku, bez którego zrealizowanie jakiejkolwiek z inwestycji budowlanych, byłoby po prostu niemożliwe. Do transportu takich nienormatywnych ładunków potrzebne są nie tylko doświadczone kadry, ale przede wszystkim – odpowiedni sprzęt zdolny do przewożenia takiego wielkogabarytowego ładunku na duże odległości.

W ramach każdej takiej budowy są momenty większego przestoju, w ramach którego zgromadzone już na placu budowy materiały w zupełności wystarczą pracownikom do realizowania kolejnych etapów. Są jednak i takie momenty krytyczne, w trakcie których wykonać trzeba w przeciągu kilku krótkich dni wiele istotnych i trudnych logistycznie operacji, wymagających sporego zaopatrzenia. Na potrzeby takich działań niekiedy duże konsorcja budowlane wynajmują jeszcze więcej firm transportowych, licząc na większą liczbę regionalnych przewoźników. Dla dużych firm możliwe jest jednak przeważnie samodzielne zrealizowanie większości procesów logistycznych i dostaw do danego miejsca. Za każdym razem muszą one jednak przestrzegać m.in. art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która wyraźnie mówi o konieczności dochowania nie tylko przepisów maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu ciężarowego w ruchu drogowym, ale także przepisów odnoszących się do maksymalnego nacisku na jedną oś.

Wyjątki w transporcie ciężarowym

Istnieje wiele regulacji, które mówią o istotnych zasadach w ruchu ciężarowym. Jednym z podstawowych wytycznych, są oczywiście ograniczenia dla pojazdów przekraczających określoną dopuszczalną masę całkowitą. Nie mogą one poruszać się w ogóle po drogach publicznych w określone dni, jak weekendy wakacyjne czy święta i dni poprzedzające święta państwowe. Ograniczenia te mogą być jednak zniesione okresowo w stosunku do danego przewoźnika i w ramach prowadzonego przez niego zlecenia transportowego do konkretnej inwestycji budowlanej. Jeśli dany region prowadzi ważną inwestycję budowlaną, zapewnienie mu stałego dostępu do materiałów budowlanych jak piach i żwir, wydaje się być jedynym uzasadnionym sposobem postępowania. Dlatego stworzono także zapisy art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w ramach których transport ładunku nienormatywnego, ale jednocześnie materiału sypkiego lub drewna – nie wymaga dostosowania się do wymogów odpowiedniego nacisku na jedną oś.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*