Czy trzeba montować moduły awaryjne?

Podczas rozprzestrzeniania się ognia lub pozostałych awarii w budynku sieć elektryczna prawdopodobnie zostanie zepsuta. A to ona będzie wówczas szczególnie potrzebna – bez niej oświetlenie dróg do ewakuacji okaże się wszak niemożliwe. Prąd potrzebny będzie również do zasilania znaków kierujących do wyjścia oraz systemu nagłośnieniowego, a wspomniane narzędzia znacznie usprawniają ewakuację. Czy dostępne są więc technologie, które umożliwią korzystanie z nich nawet wtedy, kiedy sieć ulegnie awarii? Oczywiście tak – przydatne będą wtedy moduły awaryjne.

Jak są skonstruowane moduły awaryjne?

Jak już napisaliśmy, moduły awaryjne pozwalają na oświetlenie dróg ewakuacyjnych również wtedy, kiedy dostawy energii elektrycznej zostaną przerwane. Jest to możliwe dzięki wbudowanym bateriom, które w na co dzień pobierają energię i ją magazynują. W razie odcięcia prądu, moduły awaryjne wykorzystują prąd zgromadzony w bateriach, przez co lampy świecą nawet, jeśli sieć nie działa.

Moduły awaryjne a prawo

Użycie modułów awaryjnych jest wymagane w prawie przeciwpożarowym. Ze względu na to, iż w czasie ewakuacji budynku pełnią naprawdę istotną rolę, powinny wykazywać cechy opisane w przepisach. Znalezienie odpowiednich produktów nie sprawi na szczęście najmniejszych problemów, gdyż normy spełniają niemal wszystkie sprzedawane produkty. Ważne jest także to, żeby rozmieścić je wszędzie, gdzie jest to potrzebne – oczywiście w myśl aktualnych norm.