Oświetlenia bezpieczeństwa

Coraz więcej budynków oraz pomieszczeń jest wyposażonych w tzw. oświetlenie bezpieczeństwa. Najczęściej występują w postaci podświetlanych, zielonych lub czerwonych prostokątów z odpowiednim symbolem. Widnieje na nich napis “Wyjście ewakuacyjne” lub rysunek biegnącego człowieka oraz strzałki w stronę drzwi. To właśnie nazywane jest przez specjalistów oświetleniem bezpieczeństwa.

Działanie i sterowanie oświetleniem bezpieczeństwa

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z modułów i działają automatycznie. Poszczególne elementy łączą się ze sobą, a ich monitoring odbywa się w ramach jednego systemu zarządzania. Oznacza to, że w każdym przypadku można wytyczać indywidualne drogi ewakuacyjne dopasowane do konkretnego budynku oraz regulować długość działania świateł. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy podkreślić, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane w sposób niezależny od zasilania podstawowego.

Działanie i rodzaje oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa pokazuje ścieżki ewakuacji poza budynek albo w bezpieczne miejsce. Ich zasilanie odbywa się niezależnie od zasilania głównego. Światła łącza się ze sobą modułowo i mogą być sterowane przez jeden system. Istnieje możliwość profilowania ustawień długości palenia się świateł, a także innych parametrów. Synchronizacja konkretnych systemów zależy od typu i przeznaczenia budynku. Wszystkie aspekty opisują rozmaite ustawy i inne dokumenty prawne.