Szkolenia PPOŻ to nie przykry obowiązek

Organizacja szkolenia PPOŻ to obowiązek pracodawcy. Należy zorganizować je oczywiście nie tylko z uwagi na prawo – w przypadku zaprószenia ognia nasi pracownicy będą wiedzieli, jak szybko opuścić teren przedsiębiorstwa. Dlatego nie należy szukać na nim oszczędności i wybrać tylko tych prowadzących, którzy zagwarantują nam, iż zatrudnieni rzeczywiście uzyskają niezbędne wiadomości. Na czym zatem opierają się efektywne szkolenia PPOŻ? O czym powinniśmy pamiętać przy wyborze osoby je organizującej? Jak często powinny być przeprowadzane?

Uprawnienia potrzebne do prowadzenia szkoleń PPOŻ

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ należy zlecić zaufanej firmie. Osoby, które przekażą pracownikom, co zrobić w razie pojawienia się ognia muszą posiadać ważne uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pożarnictwa lub ukończyć szkolenie inspektorów ochrony PPOŻ. Zależnie od stopnia kursu, powinni posiadać wykształcenie maturalne albo wyższe. Dokładne informacje znajdziemy w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Regularność szkoleń PPOŻ

Ustawa mówi, iż szkolenia PPOŻ dla załogi biur muszą być organizowane minimum co 6 lat. Dla pracowników fizycznych ten czas to 24 miesiące, zaś przy zadaniach najbardziej ryzykownych – rok. Nie zapominajmy jednak, że mają one zapewnić ochronę pracowników – warto zatem przeprowadzać je w mniejszych odstępach. Nie jest ważne, czy są to duże, czy niewielkie zakłady pracy – zawsze mogą być bardzo pomocne.