Badania geotechniczne – kluczowe dla każdej inwestycji

Badania geotechniczne są niezastąpione podczas organizowania wnoszenia obiektu. Dzięki informacjom, jakie za ich pośrednictwem zdobędziemy, zazwyczaj udaje się ustrzec się wielu problemów. Których? W szczególności tych, jakie biorą się z zawartości wody w gruncie. Badania geotechniczne powiedzą nam, czy w glebie na konkretnym terenie znajdują się wody gruntowe – bardzo komplikują one wykonanie piwnicy, zatem tego typu badanie umożliwi wycofanie się z tego rozwiązania oraz oszczędzenie dużych kwot. Badania geotechniczne powiedzą nam również, czy powinniśmy postarać się o wydajne odprowadzenie wilgoci, żeby uniknąć problemów wiążących się z niewsiąkaniem wilgoci wskutek niskiej przepuszczalności ziemi.

Waga badań geotechnicznych

Badania geotechniczne opierają się na zaczerpnięciu próbek ziemi z wybranych głębokości. Możemy zaczerpnąć je zarówno manualnie, jak i z wykorzystaniem odwiertów. Ostatnia technika stosowana bywa w szczególności wtedy, gdy istnieje konieczność pobrania próbek ze znacznych głębokości lub przy ziemi o dużej twardości. Warto pamiętać, że im większa będzie liczba odwiertów, tym dokładniejsze wyniki dadzą badania geologiczne. Po pobraniu próbek powinny one być dostarczone do dalszych badań, gdzie specjalista zbada je pod kątem obecności wody, jak również pozostałych substancji i minerałów.

Jakiemu specjaliście powierzyć badania geotechniczne?

Jak wiemy, wyniki badań geotechnicznych są bardzo ważne – rzutują na bezpieczeństwo inwestycji i wielkość związanych z nią kosztów. Powinniśmy zatem zlecić ich wykonanie doświadczonemu specjaliście. Jak jednak go znaleźć? Najlepszym wyjściem będzie zlecenie badań geotechnicznych specjaliście mającemu właściwe certyfikaty – zapewniają one, że wyniki badań geotechnicznych okażą się miarodajne, zaś my na ich podstawie bez obaw będziemy mogli sfinalizować budowę i ustrzec się dodatkowych kosztów.