Czym jest tarcica?

Tarcica to produkt drzewny który ma bardzo szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, a poza tym w produkcji artykułów do wykończenia wnętrz. Na zakres jej stosowania mocno wpływa fakt, iż produkt ten oferowany jest w różnych rodzajach, które determinują wymiary wyrobu.

Tarcica sucha i mokra, obrzynana i nieobrzynana

Zakłady drzewne proponują swym klientom rozmaite rodzaje tego produktu drzewnego. Przede wszystkim spotkać można tarcicę mokrą i suchą. Tarcica sucha powstaje poprzez wcześniej przetartego za pomocą pilarek okrągłego drewna. By pozbawić ją wilgotności, suszy się ją w odpowiednio do tego celu skonstruowanych suszarniach komorowych. Celem tego zabiegu jest nie tylko nadanie jej mniejszego stopnia wilgotności, co określa się w procentach, ale też odpowiednich cech, za jakie odpowiada poziom wilgoci. Tarcica mokra natomiast nie jest poddawana takiej obróbce. Tarcicę dzieli się również na nieobrzynaną i obrzynaną. Jak nietrudno wywnioskować, ten pierwszy typ to tarcica poddana specjalnej obróbce mechanicznej, po zakończeniu której wszystkie jej płaszczyzny są obrobione. Tarcica nieobrzynana ma zaś obrobione tylko dwie powierzchnie równoległe. Co więcej możliwe jest wytwarzanie tarcicy w różnych rozmiarach. Z podstawowej formy tarcicy produkuje się na przykład deski, belki, bale, łaty i listwy.

Tarcica – do czego jest użytkowana?

Wysokiej jakości tarcica, wyprodukowana z dobrego gatunkowo materiału i poddana specjalnej obróbce, wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie pożądane są nieprzeciętne walory estetyczne i znakomite parametry użytkowe. Natomiast tarcica prezentująca niższą jakość wykorzystywana jest przede wszystkim do produkcji papieru, a także w budownictwie, na przykład do wytwarzania konstrukcji budowlanych oraz więźb dachowych.