Czym zajmuje się monter budowy?

Znajdź montera budowy na miarę Twoich potrzeb na abcszalunki.pl

Monter budowy to wykwalifikowany fachowiec, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Jakie prace wykonuje monter i jakimi uprawnieniami musi się legitymować?

Monter budowy – jak zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy

Pracę montera budowy regulują odpowiednie akty prawne. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z BHP na budowie mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi przejść odpowiednie szkolenie z użytkowania maszyn i podstaw BHP oraz pozytywnie zaliczyć egzamin. W dalszej kolejności uzyskuje się dokument potwierdzający uprawnienia oraz wpis do książki operatora. Ponadto monterzy budowy są zobowiązani przez polskie przepisy do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Także asystent montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, nosić specjalne rękawice i hełm ochronny. Przepisy mają chronić robotników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – spawanie elementów rusztowań stalowych

Monter montuje rusztowania na budowie – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie wszelkich prac. Do zadań montera należy m. in. skręcanie elementów rusztowań stalowych, żelbetowych, zrobionych z drewna, zabezpieczanie ich przed korozją, posługiwanie się planem montażu, a także demontaż konstrukcji i konserwowanie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i środku budynku, na wieżach, zakładach, czyli praca ta narażona jest na wpływ czynników pogodowych. Prace wykonuje się na podstawie pisemnej instrukcji, dlatego bardzo istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje była odpowiednio przeszkolona. Ważne jest również wieloletnia praktyka zawodowa. Całość prac można zlecić firmie zewnętrznej, która zatrudnia doświadczonych specjalistów.

Nasze dane:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]