Geodeta

Geodezja trudni się określaniem kształtu oraz wielkości kuli ziemskiej, a również wyznaczaniem lokalizacji i wysokości punktów na powierzchni ziemi. Wyniki pomiarów geodezyjnych przedstawia się najczęściej za pomocą map. Zależnie od przyjętej skali, różny jest poziom ich szczegółowości. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w dziedzinie inżynierii miejskiej, budownictwa mieszkaniowego, górnictwa, jak także racjonalnej uprawy i melioracji.

Klasyfikacja pomiarów geodezyjnych

Pomiary geodezyjne można podzielić na trzy typy. Pierwsze z nich to pomiary poziome, inaczej sytuacyjne. Służą one wyznaczaniu wzajemnego położenia elementów, zlokalizowanych w terenie. Drugi rodzaj pomiarów geodezyjnych to pomiary wysokościowe. Ich celem jest ustalenie ukształtowania danego terenu. Ostatni rodzaj jest kombinacją dwóch poprzednich. Są to pomiary wysokościowo-sytuacyjne. Na ich podstawie sporządza się mapy odzwierciedlające jednocześnie wzajemny układ szczegółów terenowych i ukształtowanie powierzchni.