Jak wykonuje się spawanie światłowodów?

Światłowody, czyli przezroczyste przewody przewodzące światło, wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, np. telekomunikacji dalekozasięgowej. Dzięki nim możemy cieszyć się szybkim internetem. Jak wykonuje się usługę spawania światłowodów i z jakiego powodu jest to tak istotne?

Spawanie światłowodu – nowoczesne metody

Spawanie światłowodów można wykonywać na 2 sposoby. Pierwszy z nich to spawanie tzw. mechaniczne, które wykorzystywane jest w wypadku mniej wymagających przewodów. Natomiast bardziej wytrzymałym rodzajem połączenia jest spawanie światłowodu łukiem elektrycznym. Używane w tym celu spawarki światłowodowe nagrzewają końcówki włókna i zespalają je ze sobą. Do zabezpieczenia spawu używa się specjalnej osłonki, a światłowód montuje w przełącznicy. Bardzo ważne jest przy tym skrupulatne sprawdzenie poprawności wykonania każdego spawu. W tym celu wykonywany jest specjalistyczny pomiar optyczny. Jego celem jest weryfikacja właściwości sieci, określenie czy ma prawidłową tłumienność.

Spawanie światłowodów – zweryfikuj tłumienność spojeń

Pomiar optyczny sprawdza reflektancję złączek, dzięki niemu można także wyszukać konkretne źródło awarii połączenia. Reflektometr wskazuje także rozkład tłumienia wzdłuż światłowodu (na ekranie lub w formie dokumentu). Poprawne zespolenie światłowodów ma ogromne znaczenie i chroni przed utratą sygnału. Spawanie światłowodów przeprowadza się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach otwartych, w nowych lub już działających przewodach. Wykonanie usługi najlepiej zlecić fachowcom specjalizującym się w sieciach teletechnicznych. Tylko wówczas zyskamy pewność, że sieć jest zespojona poprawnie. W Rzeszowie działa wiele podmiotów specjalizujących się w spawaniu światłowodów.