Ściana fundamentowa i jej hydroizolacja

Każdy budynek składa się z kilku rodzajów ścian. Do tych o ogromnym znaczeniu z całą pewnością zaliczana jest ściana fundamentowa, która często określana jest także mianem fundamentów. Fundament to podwalina nieruchomości. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, a następnie przenosi je na warstwę gruntu. Na skutek tego całość konstrukcji budynku jest stabilna. Rolą ściany fundamentowej jest więc połączenie w sposób możliwie najstabilniejszy konstrukcji domu z gruntem. Łatwo więc domyśleć się, że ściana tego rodzaju musi zostać prawidłowo wykonana.

Ściana fundamentowa – najlepsze metody hydroizolacji

By ściana fundamentowa była trwała oraz odpowiednio wypełniała nałożoną na nią rolę, powinna być odpowiednio osłaniana przed wpływem wody. Należy pamiętać, że wielu architektów, inwestorów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie ma wystarczającej wiedzy, która pozwala na dobranie odpowiedniego sposobu hydroizolacji. Wykorzystywanie nieodpowiednich materiałów hydroizolacyjnych oraz nieprawidłowo dopasowany budulec powodują, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na wpływ wilgoci. A wtedy pojawić mogą się wielkie problemy.

Ściana fundamentowa – dobry materiał i zasady pracy

Beton jest doskonałym materiałem do postawienia ściany fundamentowej. Sprawdza się on zwłaszcza tam, gdzie poziom wód w gruncie jest bardzo wysoki. Na materiale takiego typu bez żadnych kłopotów można zrobić naprawdę dobrze działającą hydroizolację. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w ścianie wykonano łączenie fug, to punkty te muszą zostać zabezpieczone w wyjątkowy sposób. Wszystko dlatego, że miejsca te są słabe i to zazwyczaj właśnie przez nie przedostaje się woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Dość lichym materiałem do wykonania ścian fundamentowych jest natomiast czerwona cegła. Ten budulec wilgoć przenika z niezwykłą łatwością. Co więcej, wilgoć wspina się po ścianie, powodując takie uszkodzenia, jak puchnięcie, a potem odpadanie tynku. Do tego dodać należy psujące dobry wygląd ściany plamy. Dlatego realizację hydroizolacji ściany fundamentowej najrozsądniej jest zlecić mogącej pochwalić się dużym doświadczeniem firmie.