Kontrola czasu pracy nie musi sprawiać problemów

Każda firma zobowiązana jest prowadzić ewidencję czasu pracy. Wymóg ten reguluje prawo pracy. Ewidencja musi zawierać informacje na temat tego, ile czasu w kolejnych dniach spędził w firmie dany pracownik i musi uwzględniać także święta. Kontrola czasu pracy jest również niezbędna do obliczania pensji dla pracowników oraz pozwala stwierdzić, ile czasu naprawdę wykorzystują na powierzone czynności. Jak jednak ją prowadzić? Jakie rozwiązania będą pomocne dla pracodawcy oraz ułatwią kontrolę czasu pracy?

Kontrola czasu pracy nie przysporzy problemów

Kontrolę czasu pracy bardzo usprawnią nowoczesne narzędzia. W dzisiejszych firmach codziennością stało się już wykorzystanie do tego celu komputerowych systemów, które zliczają, ile czasu człowiek przebywał w firmie. Pracodawca powinien wyposażyć załogę w specjalne karty, które po zbliżeniu do czytnika rejestrują rozpoczęcie pracy lub opuszczenie firmy oraz okazjonalne wyjście na papierosa. Komputerowa kontrola czasu pracy zdaje egzamin zarówno w dużych, jak mniejszych firmach.

Kontrola czasu pracy – przepisy

Nie zapominajmy, iż dane zebrane dzięki elektronicznym narzędziom do kontroli czasu pracy muszą być dostępne dla pracowników – o ile tego zażądają. Kategorycznie zakazane będą również próby ich manipulacji: kiedy sprawa wyjdzie na jaw, pracodawca powinnien przygotować się na dotkliwe konsekwencje prawne.