Program do liczenia czasu pracy – zalety i korzyści

Dotychczasowa metoda kontroli czasu pracy i absencji pracowników, jaką jest papierowa lista obecności, bywa już coraz rzadziej użytkowana. To przestarzałe rozwiązanie i mało wygodne. Znacznie korzystniejszym sposobem jest program do liczenia godzin pracy, który umożliwia kontrolowanie wywiązywania się pracowników z obowiązków w dużo korzystniejszej formie i znacznie bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zawiera informacje, których zwykła lista obecności nie zawiera.

Program do liczenia czasu pracy – prosty sposób zbierania danych

Nie we wszystkich zakładach pracy podchodzi się tak samo skrupulatnie do kwestii czasu pracy pracowników czy ich spóźnień, ale w niektórych miejscach jest to bardzo ważne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydatny jest w ogromnych firmach, w zakładach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie pracownicy mają sporą swobodę, więc kontrolowanie ich jest trudne. W takich przypadkach trudne byłoby papierowe rozliczanie czasu pracy, zaś program, którego jest to zadaniem, pełni jeszcze inne funkcje. Nie tylko zbiera informacje na temat, kiedy pracownik dotarł do miejsca pracy i je opuścił. Za jego pomocą można także kontrolować spóźnienia, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet czas poświęcany na zajmowanie się konkretnymi czynnościami. Czytnik, tagi i specjalne oprogramowanie pozwalają zbierać wszystkie te informacje i automatycznie je przetwarzają, ukazując je w postaci raportów, co pozwala oszczędzić wiele wysiłku. Oprogramowanie to przede wszystkim jednakże jest niezwykle dokładne – nie da się go oszukać.

Program do liczenia czasu pracy – najistotniejsze korzyści

Systemy do ewidencjonowania czasu pracy są niezwykle proste w obsłudze, więc nauka korzystania z nich nie wymaga wiele czasu. Umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników, umożliwiają pracodawcy pełną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki takiemu systemowi możliwe jest określanie wydajności pracowników, a także wykrywanie ewentualnych złamań zasad panujących w zakładzie (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje zmniejszeniem pensji). Dzięki zebranym danym można zdecydować, czy zatrudnić dodatkową osobę, czy może zmniejszyć liczbę pracowników, co bezpośrednio wpływa na budżet zakładu, a więc zdecydowanie się na takie rozwiązanie daje szereg realnych korzyści.