Kronospan – historia, ochrona środowiska i fabryki w Polsce

Mała rodzinna firma Kronospan, powołana do życia w roku 1897 w Lungötz w Austrii, w przeciągu przeszło stu lat przeobraziła się w największego na świecie wytwórcę płyt drewnopochodnych. Kronospan wytwarza blaty, panele ścienne, podokienniki, lakierowane płyty pilśniowe, laminaty wysokociśnieniowe (HPL) i inne.

Historia Kronospanu

Kronospan Szczecinek

Przez ponad sto lat struktura własnościowa przedsiębiorstwa umożliwiła jego rozwój i przygotowanie do przekształcającego się otoczenia. Wraz z upadkiem Żelaznej Kurtyny w latach 80-tych, Kronospan dostrzegł nowe perspektywy ekspansji na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
W naszym kraju Kronospan pokazał się po raz pierwszy już w roku 1989 w Szczecinku. To była dopiero piąta z kolei lokalizacja światowego potentata. Obecnie firma posiada swoje zakłady nie tylko w tym małym miasteczku w północnej Polsce, ale także w innych miejscowościach, jak m. in. Poznań, Pustków i Mielec. Kronospan to w chwili obecnej jedno z 10 najlepszych przedsiębiorstw produkcyjnych w Walii. Zapewnia tam zatrudnienie dla przeszło 600 pracowników, z czego 90 % zatrudnionych rezyduje w promieniu dziesięciu mil od miejscowości Chirk.
Sumarycznie Kronospan zatrudnia przeszło 14 tys. osób w 37 miejscowościach na całym świecie. Roczne wpływy przedsiębiorstwa osiągają aż trzy miliardy Euro.

Kronospan – środowisko naturalne

Kronospan Mielec

Spółka zależna firmy, Kronospan Forestry Ltd., administruje przeszło tysiącem hektarów zrównoważonych obszarów leśnych na południowo-zachodnich terenach Szkocji. Dotyczy to zarówno świeżo wyrosłych lasów, jak również plantacji w wieku średnim, dając gwarancję szerszej różnorodności środowiska naturalnego. W 1999 roku przedsiębiorstwo przystąpiło do projektu Forest Stewardship Council, zapewniającego wprowadzenie zrównoważonych praktyk. Kronospan kooperuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), który dąży do rozwikłania kluczowych dylematów społecznych na najbardziej wyniszczonych obszarach miejskich i wiejskich w Walii. W roku 2013 Kronospan okazał się jedną z pierwszych organizacji zarejestrowaną w walijskim Carbon Trust w prekursorskim projekcie zarządzania emisją dwutlenku węgla.

Kronospan w Polsce

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Z końcem roku 2015 Kronospan zainicjował realizację sugestii zgłaszanych przez rezydentów Szczecinka. Podjęto kroki dążące do zabezpieczenia zmagazynowanych wiórów, postawienia zapory pochłaniającej dźwięk od strony osiedla mieszkaniowego oraz montażu tłumików hałasu i zapór wiatro- i dźwiękochłonnych. Działania, których celem jest zmniejszenie emisji hałasu, będą wykonywane fazowo. Wykorzystanie barier wiatrochronnych to jeden z najefektywniejszych sposobów ograniczania emisji pyłu z wietrzenia materiału hałd. Osłony ograniczają prędkość wiatru, a tym samym i pylenie.
Jednocześnie Kronospan powierzył zewnętrznej firmie przeprowadzenie analizy niezorganizowanej emisji pyłu, związanej m. in. ze składowaniem, przenoszeniem i przeładunkiem trocin oraz przygotowanie planu jej minimalizacji. Żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, Kronospan na obszarze zakładu przystąpi równocześnie do innych dodatkowych działań, tj.: oczyści drogi przewozowe i place, rozpocznie rozładunek wiórów na krytych stanowiskach, zmagazynuje w kontenerach, na zakrytych zwałach albo w osłoniętych składnicach trociny i surowce, jak również wdroży systemy zraszania mgłą wodną.