Kronospan i ekologia

Wspaniała informacja dla wszystkich mieszkańców Szczecinka i okolic. Mieszcząca się w Szczecinku nowoczesna fabryka Kronospanu już niebawem rozpocznie budowę bardzo skutecznego i nowatorskiego systemu ochrony powietrza. Z pomocą wykorzystanej technologii, zanieczyszczenia, lotne związki organiczne i pył, zostaną zredukowane aż o 90-98 procent.

Ochrona powietrza

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje fabryki do unijnych wytycznych, Kronospan dopasuje swoje instalacje produkcyjne pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, będącą obecnie najlepszą stosowaną metodą produkcji płyt wiórowych. Oprócz tych działań, Kronospan zainwestuje w UTWS – wyjątkowo nowoczesną instalację, która służy do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS to system urządzeń, celem których jest ochrona powietrza. Jego zadaniem jest nie tylko osuszenie zrębek, będących surowcem do wytwarzania płyt wiórowych, ale również zapewnienie oczyszczania gazów odlotowych z pyłu. Działanie UTWS powoduje, że rozgrzane gazy nie mają styczności z osuszonym drewnem, co pozwala zmniejszyć problem substancji wydzielanych do atmosfery.

Kronospan – składowanie trocin

Kronospan Mielec

Działania Kronospanu służą także spełnieniu propozycji, które są wnoszone przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte czynności mają na celu zabezpieczenie magazynowania trocin, postawienie ekranu dźwiękochłonnego oraz instalację tłumików hałasu.

Badania akustyczne zlecone przez Kronospan

Kronospan Szczecinek

W mieleckiej fabryce wykonano badania akustyczne, w wyniku których zidentyfikowano źródła hałasu na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo firma zewnętrzna wykona analizę emisji pyłu, związanej między innymi z przenoszeniem, przeładunkiem i magazynowaniem strużyn drewnianych, a także opracuje strategię redukcji ich ilości.