Recykling zużytego drewna na przykładzie Kronospanu

Kronospan Szczecinek

Zasady recyklingu recyklingu

Recyklingiem nazywamy odzyskiwanie surowców wtórnych i przetworzenie ich ponownie. To dzięki recyklingowi z przestarzałych krzeseł, foteli i stołów można wykonać nowe sprzęty albo panele podłogowe. Recykling to wspaniały sposób na wytworzenie nowegosprzętu z czegoś zniszczonego albo zepsutego.

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Recykling drewna ważną gałęzią produkcji w Kronospanie

W halach produkcyjnych Kronospanu nie spala się pozostałości drewnianych. Stosuje się je do wykonania wysokiej klasy płyt drewnopochodnych. Wskutek tej procedury przetworzony materiał można kilka razy użyć do wykonania kolejnych towarów, co tym samym redukuje zużycie surowców pierwotnych. Przyczynia się to do ochrony lasów, zmniejszenia liczby składowanych odpadów, a także obniżenia wydatków poniesionych na produkcję. Najnowsze techniki odzyskiwania surowców wtórnych tworzą stanowiska pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu stosunkowo niewysokich wydatków, i umożliwiają wejście na nowe rynki – również te międzynarodowe.

Recykling daje także możliwość odpowiedzialnego wyboru konsumentom troszczącym się o ekosystem i chcącym wybierać ekologiczne produkty.

Zakłady Kronospanu w Szczecinku

Kronospan przetwarza odpady w ekologiczny sposób

Kronospan korzysta z sprawdzonych oraz niezawodnych technologii, by przerabiać drewno poużytkowe. Otrzymane przez Kronospan zezwolenia i atesty świadczą o tym, że na terenie zakładów szanowane są wszelkie wymagania środowiskowe.

Kronospan jest świadomy, że spalanie odpadów drewnianych to niegospodarność, w związku z tym od ponad dziesięciu lat produkuje z resztek drewnianych płyty wiórowe, a ich klasa jest równa płytom wytworzonym z drewna z lasu. Kronospan także dba o to, aby wykorzystane odpady drewniane były wolne od skażeń (konserwantów, chemikaliów itp.).

Kronospan Szczecinek

Akcje ekologiczne – duma Kronospanu

Program “Zero odpadów dla Europy” jest od wielu lat wspierany przez Komisję Europejską, a Kronospan czynnie uczestniczy w tej akcji. Akcja skupia się na ponownym zagospodarowaniu zużytych materiałów oraz na najwyższej jakości recyklingu, a przez to na ograniczeniu użycia surowców pierwotnych.