Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentów.