Dla kogo jest oferta szkoły dla trenerów?

Mało profesji ma lepsze perspektywy niż trener. Specjaliści przewidują, że w najbliższych latach z jego porad będą korzystali przedstawiciele różnych branż. Nie może zatem dziwić, że wielu z nas stawia na to, by sprawdzić się w tej profesji. Nawet teraz bowiem trenerzy mogą poszczyć się wysokimi zarobkami i wieloma innymi korzyściami. Nie zapominajmy jednak, że do pracy w tej profesji niezbędne są określone uzdolnienia i, co najistotniejsze, odpowiednie kwalifikacje. Te drugie mamy szansę przyswoić biorąc udział w kursach, które prowadzi szkoła trenerów. Czego więc dowiemy się w czasie takich szkoleń? Czemu warto w nich uczestniczyć?

Czego uczy szkoła dla trenerów?

Na kurs prowadzony przez szkołę trenerów warto postawić zwłaszcza z tego względu, że doskonale przysposabia on do prowadzenia własnych kursów. Podczas podobnych szkoleń wykładane są najróżniejsze zagadnienia – na przykład trening interpersonalny, zażegnywanie konfliktów w teamach, współpraca w teamie, zyskiwanie względów grupy oraz pomoc w odnalezieniu własnego stylu działania. Wszystkie elementy szkoleń są dobrane w ten sposób, żeby kursant mógł w swojej pracy pojąć mechanizmy rzutujące na kroki zespołu i w ten sposób stworzyć efektywne w różnych sytuacjach programy szkoleń. Pamiętajmy też, że najlepiej wybierać kursy, których program pozwala na późniejsze uzyskanie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkoła trenerów – które metody wykorzystuje?

Aby uczestnicy szkoleń uzyskali wspomniane przed chwilą kwalifikacje, instruktorzy muszą wykorzystywać odpowiednie techniki. Najlepsze skutki daje stosowanie takich metod jak miniwykłady, brainstorm czy też zadania grupowe. Bardzo efektywnymi technikami okazują się również symulacje i dramy. Wszystkie z tych metod słuchacze kursów mogą zastosować później w czasie własnych treningów.