Jak skutecznie uczyć grupę – scenariusz szkolenia

Popyt na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest obecnie bardzo duże, co sprawia, że wiele osób podejmuje decyzję, by wybrać się na kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera, a jego najważniejszym elementem jest nauka dobrego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak przygotować dobry scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, trzeba pamiętać, iż nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, odmienne bywają też sytuacje, dlatego konieczne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, lecz również pamiętanie, że nie w każdym przypadku będzie się ściśle go trzymać. Należy zatem wziąć pod uwagę rozmaite alternatywy i wyjścia. Jedną z najistotniejszych kwestii jest dopasowanie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do czasu jego trwania. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt obszerny, ani też zbyt zawężony. Nawet trenerzy mający certyfikat trenerski wtedy, kiedy układają scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasami doprecyzowywać tematy. Równie ważną kwestię stanowią cele kursu. Są one oczywiście rozmaite, jednak w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem musi być zmiana istniejącej sytuacji, czyli na przykład poprawienie określonych zdolności czy modyfikacja postawy w określonych okolicznościach. Jeśli przy podsumowaniu widoczne staje się, że założenia te udało się osiągnąć, można to uznać za sukces, gdyż skutki te będą długofalowe. Cel jest oczywiście mocno powiązany z tematem danego szkolenia.

Kluczowy etap scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów nadchodzi czas na przygotowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, mimo iż wykonuje się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu nadrzędnego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest ogromne. Na etapie tym wykorzystuje się standardowe narzędzia stosowane na szkoleniach, czyli tak zwane dramy – symulacje, narracje, odgrywanie scenek, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupki, co pozwala na efektywniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. Aby można jednak było takie ćwiczenie wykonać, trzeba również wyłonić cele operacyjne, co jest kolejnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności bądź umiejętności, jakie grupa musi prezentować, by była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Zależą one od jego charakteru i tematyki szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów wymaga przeprowadzenia dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich niezbędne jest podsumowanie, w czasie którego słuchacze mówią, czego się nauczyli. Podsumowania trzeba dokonać również na koniec szkolenia.