Kurs języka włoskiego

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Znajomość języka angielskiego jest obecnie umiejętnością podstawową, dlatego też, aby podnieść swoje umiejętności i wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do obiegowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej kompetentny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej ceniony dla pracodawcy.

Dlaczego opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich firm uruchamia w Polsce swoje filie i fabryki. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Dodatkowo język włoski jest językiem ”formalnym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest niezmiernie prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!