Czeka Cię kontrola podatkowa? Nie obawiaj się

Kontrola podatkowa może być zarządzona w różnych firmach. Oczywiście jej zorganizowanie nie znaczy, że Urząd Skarbowy ostatecznie nałoży na nas kary, jednak zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wysunie oskarżenia, które w naszej opinii będą bezpodstawne. Przyczyną przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wykazanie, czy przedsiębiorstwo właściwie opłaca swoje zobowiązania podatkowe. Jeśli jej wynik okaże się negatywny, będzie to oznaczało, iż kontrolerzy nie doszukali się najmniejszych odstępów od normy. Efekt pozytywny natomiast będzie źródłem sporych kłopotów, gdyż oznacza to, iż Urząd Skarbowy dotarł do nieprawidłowości w opłacaniu podatków. Jak więc łatwo przejść przez kontrolę podatkową?

Jak przebiega kontrola podatkowa?

W teorii przeprowadzającym podczas kontroli podatkowej będzie wyższy, mający do tego uprawnienia urząd – między innymi wójt lub wójt albo naczelnik danego urzędu skarbowego. W rzeczywistości kontrola podatkowa organizowana jest przez oddelegowanych w tym celu urzędników, którzy powinni działać co najmniej w dwójkę. Jak przed chwilą wspomnieliśmy, kiedy znajdą jakiekolwiek nieprawidłowości podatkowe, jej efekt okaże się pozytywny, co dla przedsiębiorstwa będzie wiązało się z poważnymi nieraz sankcjami pieniężnymi. Dobrze więc pamiętać, jak ich uniknąć.

Kto okaże się pomocny podczas kontroli podatkowej?

Niezbędne są w tym celu fachowe umiejętności oraz rozległa wiedza z zakresu prawa podatkowego. Z tego powodu gdy w naszej firmie zarządzona będzie kontrola podatkowa, a dla nas ważne będzie, by uniknąć ewentualnych kar, warto uda się do doświadczonego doradcy fiskalnego. Dlaczego? Jego umiejętności okażą się potrzebne, by opracować efektywne pisma odwoławcze do fiskusa i wysunąć argumenty, jakie być może umożliwią uniknięcie dużych kar, a on sam zapewni nam kompleksowe pełnomocnictwo w kontaktach z urzędem.