Deportacje

Jeśli szukają Państwo wiadomości na temat ekstradycji, to zapraszamy na naszą witrynę, gdzie znajdują się potrzebne informacje na temat ekstradycji, deportacji oraz ich przebiegu. Nowe przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków UE dnia 1 stycznia 2004 r. r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż nie obowiązuje już zasada podwójnej odpowiedzialności. Dzięki temu osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju, z którego pochodzi, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany występek jest karany w obu krajach, czy też nie. W przypadku deportacji wiele czynników ma wpływ czy dana osoba zostanie deportowana. Zależą one od konkretnego przypadku , oraz stopniu na jakim znajduje się postępowanie karne. Podjęte zostaną inne środki prawne jeśli sprawę będzie prowadził prokurator, a inne jeśli jeśli sprawa będzie na etapie rozpoznania przed sądem. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej stronie internetowej www.ekstradycja.eu.