Ekstradycja

Jeżeli poszukujesz rzetelnych danych o procesie ekstradycji i deportacji to zachęcamy odwiedzenie strony www.ekstradycja.eu. Nowe przepisy dotyczące ekstradycji między krajami wspólnotowymi zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną informację stanowi fakt, że teraz nie obowiązuje już wytyczna tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, skutkuje bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja ustanowiona sądowo, którą wydaje kraj wspólnotowy UE. Głównym celem ENA jest aresztowanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do ojczyzny.
Informacją godną uwagi jest fakt, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.