Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne jest jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw związanych z macierzyństwem i ojcostwem, władzą rodzicielską czy uregulowaniem kontaktów.

Separacje, alimenty, rozwody – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od prawnika nie tylko biegłości w aktach prawnych, ale w głównej mierze właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej prywatne sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne stadia sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Naszym celem jest dostosowanie się do oczekiwań naszych Klientów zwłaszcza w zakresie ich aktywnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną bądź na Skype’ie. To wtedy staramy się zgromadzić maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne etapy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, jak np. mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na jej ugodowe zakończenie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje korzenie w ogromnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą neutralną, nie znajduje się pod ich wpływem i rozpatruje sprawę tylko z punktu widzenia przepisów prawa.