Co warto o wiedzieć o systemie SWIFT?

Dowiedz się więcej o systemie rozliczeń SWIFT.

Pomimo, że de facto systematycznie korzystamy z usług bankowych, masa osób po raz pierwszy dowiedziało się o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji wobec Rosji jako odpowiedź Zachodu na wojnę na Ukrainie. Lecz system SWIFT stosowany jest już od lat 70-tych XX wieku i stanowi jeden z podstaw sprawnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów.

Co jest największą zaletą systemu rozliczeń SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak tym skrótem nazywa się po prostu międzynarodowy system rozliczeń między bankami, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby z pewnością zdecydowanie bardziej złożone niż teraz. SWIFT to popularny, ale nie jedyny używany dzisiaj system tego rodzaju. Nie licząc np. w Polsce funkcjonują dodatkowo z systemów: SORBNET, Express Elixir oraz SEPA.Na świecie funkcjonują również różnorodne systemy lokalne, obsługujące jedynie rozliczenia bankowe na obszarze konkretnego kraju.

Jak zatem wyróżnia się system bankowy SWIFT? Działa on niemal we wszystkich krajach na świecie i stosują go nie tylko banki, których liczba obecnie przekroczyła już 10 tysięcy, ale również domy maklerskie, giełdy i mnóstwo innych instytucji finansowych. Każdy członek systemu SWIFT musi otrzymać unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Możliwe jest również przypisywanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wtedy taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – poznaj kody BIC największych polskich banków

Nawet jeżeli jedynie od czasu do czasu korzystasz z transakcji międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć jak szybko odszukać taką informację. Poniżej znajdziesz kody BIC/SWIFT popularnych banków, działających w Naszym kraju.

– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]