Czy warto korzystać z systemu mass collect w firmie?

Skieruj się na flobo.io/mass-collect/, aby odnaleźć wskazówki jak działa mass collect.

Mass collect jest usługą, która umożliwia szybką weryfikację przelewów. Przedstawiamy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia życie dużym i małym firmom.

Mass collect – gdzie taka usługa jest użyteczna?

Funkcja usługi mass collect jest zasadniczo stosunkowo prosta. Polega na przypisaniu każdemu klientowi własnego numeru rachunku, który staje się zarazem jego ID. Takie działanie jest pomocne tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest znaczna grupa kontrahentów, czyli na przykład na uczelniach wyższych, w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne oraz wszystkich branżach, gdzie używane jest płatności abonenckie (m.in. w obiektach sportowych). Opłaty przesyłane w systemie mass collect trafiają na jeden firmowy rachunek bankowy, niemniej jednak wcześniejsze nadanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków pozwala na ich sprawniejszą identyfikację, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do realizacji przelewu (przelew z karty, przelew za pośrednictwem poczty bądź tradycyjny przelew). Korzystanie z mass collect łączy się także z szybszym księgowaniem należności aniżeli w przypadku księgowania ręcznego, a przy tym wyeliminowaniem możliwych pomyłek, które mogą zdarzyć się w trakcie tego procesu.

Bieżące monitorowanie wpływających należności – o plusach mass collect

Choć mass collect nie jest obecnie dostępna we wszystkich bankach (mają ją m.in. ING Bank Śląski i PM Bank) wypada przeanalizować możliwość jej wykorzystania w firmie, także takiej, która każdego miesiąca wystawia mniej niż stu faktur. Stosowanie mass collect niesie ze sobą bowiem pewne korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, możliwość integracji z systemem finansowo–księgowym (a tym samym monitorowanie na bieżąco spływu opłat) czy powiązanie z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją służącą do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Daje ona nie tylko możliwość połączenia z systemem mass collect banku, ale posiada także opcję przesyłania przypomnień o zbliżających się terminach płatności oraz windykacji, co po jakimś czasie owocuje podniesieniem terminowości u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]