Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Jak wystawić notę księgową na 40 euro? Więcej na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Każda osoba prowadząca własną firmę prędzej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy wspomnieć, że notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia w przelaniu opłaty za fakturę może być zwyczajne przeoczenie bądź chwilowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]