Doradca restrukturyzacyjny – co warto o nim wiedzieć?

Nie wszystkie spółki działają z sukcesem w swojej branży. Nierzadko w wyniku niekorzystnych umów, ryzykownego zarządzania bądź po prostu niemożliwych do przewidzenia przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zwiększa się tak gwałtownie, iż pojawia się obawa o niewypłacalność wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba otrzymać licencję

W pierwszym miesiącu 2016 r. zaczęła obowiązywać ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tego prawa nadawana uprzednio licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi przedstawione w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie i otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin odbywa się co najmniej raz na pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla dłużnika oraz wierzyciela

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom szersze uprawnienia od tych, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk podejmował działania wyłącznie na zlecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad firmie na długo przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znajduje się firma i znalezienie najodpowiedniejszego w danej sytuacji planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Restrukturyzacja to niejednokrotnie ciężki i wielopłaszczyznowy proces, w związku z tym kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny potrafił w zrozumiały sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego możliwości. Zaletą doradcy będzie również znakomita znajomość branży, w której funkcjonuje restrukturyzowana spółka, bo upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz wyszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.