Faktura proforma – co to jest i kiedy ją stosować?

Więcej informacji o proforma co to uzyskasz tutaj.

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą, ale też i gros osób dokonujących zakupów przez internet, otrzymał choć raz fakturę pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym de facto jest ten dokument i co go odróżnia od normalnej faktury.

Faktura proforma – dowód handlowy czy księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, toteż często można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Warto jednakże zachować ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który rodzajem zaproponowania danej oferty. Nie jest dowodem zakupu artykułów czy wykonania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmienione.

Fakturę proforma należy dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma przypomina z wyglądu i posiada podobne elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę towarów bądź usług, będących przedmiotem transakcji (razem z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości naliczonych rabatów,
  • wskazanie prognozowanej daty dostarczenia towaru lub wykonania usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy klient wpłaci już zaliczkę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.