Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Na https://tinyurl.com/y6j9ogjy znajdziesz więcej szczegółów o metodzie kasowej.

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o uiszczeniu należności za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie dostać od fiskusa bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie zdefiniowany przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co sprawia, że biura rachunkowe nie rekomendują firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Tymczasem już przy stu i więcej dokumentach monitoring wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]