Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, długi wobec wspólników rosną z tygodnia na tydzień, a rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najlepszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj wzrost zadłużenia

Restrukturyzacją można nazwać przekształcenie przedsiębiorstwa dążącą do uniknięcia jego upadłości i w rezultacie wzrost jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają wiele możliwości zawarcia układu z wierzycielami, zatem są wyraźnie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm. Same postępowania toczą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać realizację niekorzystnych ugód, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, a przede wszystkim uchować firmę przed bankructwem.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona wyżej ustawa dopuszcza cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w założeniu ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się z reguły około pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, ponieważ w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sam wskazuje, osobiście przeprowadza negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sędziego jest tu jedynie potwierdzenie układu kierując się wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Wypada podkreślić, że istnieją ograniczenia, które określają to, który rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować tylko wówczas, gdy kwota zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku wymagane jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, w związku z tym jeśli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojej firmy, obowiązkowo zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.