Ekogroszek

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek jest paliwem, które uzyskiwane jest z węgla kamiennego lub z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel wykorzystywany do produkcji ekogroszku musi mieć takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Oprócz tego, ważnym jest, aby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji o właściwościach trudnopalnych.

Ekogroszek w naszych domach

Ekogroszek służy do produkcji energii cieplnej w kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na używanie ekogroszku w automatycznych dozownikach węgla.

Dlaczego warto używać ekogroszek?

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych oznacza znacznie mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.