Design for EMC – co trzeba o nim wiedzieć?

EMC, czyli kompatybilność elektromagnetyczna, to niezwykle istotna cecha wszelkich urządzeń elektronicznych. Właśnie ta cecha definiuje zdolność pracy systemu w danym układzie. System, który jest kompatybilny elektromagnetycznie nie powinien wytwarzać zakłóceń innych działających w pobliżu urządzeń, a także być wrażliwym na zakłócenia przez nie generowane. Na to, czy system będzie kompatybilny elektromagnetycznie rzutują zwłaszcza pomyłki jego projektanta, jeżeli ten nie dopasuje go do miejsca, w którym będzie on działał. Z tego powodu tak istotne jest to, by twórcy systemów elektronicznych wiedzieli, jak tego rodzaju trudności uniknąć.

Jak nauczyć się design for EMC?

Doskonałą sposobnością, aby nauczyć się, jak tworzyć systemy elektroniczne z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej, będą szkolenia design for EMC. W ich toku kursanci opanują kluczowe problemy związane z EMC oraz nauczą się jak diagnozować poszczególne zaburzenia elektromagnetyczne, a także eliminować ich źródła. Kolejnym etapem szkolenia jest projektowanie rozmaitych podzespołów – od płytek drukowanych po pudełka chroniące system przed zaburzeniami. W czasie kursu uczestnicy usłyszą również na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium, w jakim wykonane będą testy EMC.

Komu opłaca się wziąć udział w kursie design for EMC?

Powinniśmy jednak wiedzieć, iż nie wszyscy mogą wziąć udział w szkoleniu design for EMC. Tego rodzaju kursy kierowane są w szczególności do osób z przynajmniej najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi budowy systemów elektronicznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Najczęściej biorą w nich udział inżynierowie elektronicy i testujący, chociaż są także kierowane do specjalistów działających w pozostałych profesjach.