Z czym związana jest Dyrektywa EMC

Rozporządzenia EMC mają na celu ujednolicenie regulacji dotyczących urządzeń elektroniki użytkowej we wszystkich krajach należących do UE. Jakie regulacje obowiązują obecnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC odnośnie urządzeń elektronicznych

Dyrektywa EMC ma zagwarantować stabilne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym środowisku. Obecnie w Polsce obowiązują przepisy, które uzyskały ważność 20 kwietnia 2016 roku. Nowe wytyczne zastąpiły nieaktualne już regulacje, których celem było zaadaptowanie norm UE do krajowego ustawodawstwa. Jak możemy przeczytać w obecnej dyrektywie EMC, określa ona między innymi obowiązki producentów i dystrybutorów, a także precyzuje jaki sprzęt podlega nowym normom. Dyrektywa EMC nie ma zastosowania do urządzeń radiowych wykorzystywanych przez radioamatorów, produktów lotniczych, jak również tych, które zostały specjalnie skonstruowane do przeprowadzania badań.

Dyrektywa EMC – oznaczenie importera i informacje umożliwiające identyfikację

Dyrektywa EMC opisuje też sposób funkcjonowania urządzeń w krajach UE – nie mogą one zakłócać działania innych sprzętów. Dzięki nowym przepisom wytwórcy oraz przedsiębiorstwa importujące sprzęt uzyskują informację jak oznaczać aparaturę udostępnianą na rynku. Obligatoryjne jest np. podanie typu, numeru partii, zarejestrowanej nazwy handlowej, a także instrukcji obsługi w języku konsumentów. Niezwykle istotne jest także przygotowanie dokumentów, które zawierają rysunki dotyczące produkcji, wykaz norm zharmonizowanych, schematy elementów i wyniki obliczeń projektowych. Dodatkowo importerzy mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów unijnych przepisów.