Audyt efektywności energetycznej w polskich firmach

Rodzimi przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzania systematycznych audytów efektywności energetycznej w swoich obiektach. Na czym to polega? Jakie firmy specjalizują się w audytach energetycznych? Sprawdź nasz informator.

Audyt efektywności energetycznej – obowiązek polskich przedsiębiorstw

Audyt efektywności energetycznej to niezwykle ważny dokument, który pozwala ocenić poziom poboru energii elektrycznej oraz dokładnie opisać stan techniczny danego obiektu. Nasze ustawodawstwo zobowiązuje firmy do wykonywania takich ocen raz na cztery lata. Dyrektywy zostały wprowadzone do naszego kraju stosunkowo niedawno z inicjatywy Unii Europejskiej. W dokumencie znajdują się informacje o kondycji technicznej urządzeń oraz propozycja procedur mogących zoptymalizować gorsze wyniki. Dokument zawiera dane dotyczące możliwości oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie firmy muszą liczyć się z koniecznością przeprowadzenia audytu? Obowiązek ten nie dotyczy tylko sektora małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – określ źródła generujące straty

Jak poddaje się ocenie efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Najpierw ustala się elementy przynoszące największe straty. Należy zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe budynki, ale również instalacje przemysłowe oraz transport. Według polskiego ustawodawstwa, do podniesienia efektywności energetycznej można wykorzystać następujące procedury – remont budynków, ograniczenie strat sieciowych związanych z dystrybucją gazu ziemnego i strat na transformacji, a także wymiana oświetlenia. Dzięki takim zabiegom można obniżyć wydatki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ocenę może przeprowadzić tylko doświadczony podmiot zewnętrzny. Audytor nie może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działalność ocenianego przedsiębiorstwa.