Badania operatorów – dlaczego są obowiązkowe?

Zajrzyj w to miejsce, aby zlecić badania operatorów Bielsko

Kiedy mowa o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą się im poddać. Obowiązek ten prawo nakłada także na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania te polegają?

Czy badania operatorów są potrzebne?

Ustawa dokładnie wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Ponadto, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a większa część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, złym widzeniem bądź nieodpowiednią reakcją. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu robienie takich badań jest niezbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji oraz zdolność oceny odległości. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, wykorzystywana jest również specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Standardowo są to 3-4 lata, a dla osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]