Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Chcesz sprawdzić, kto oferuje badania psychotechniczne Bielsko Biała? Na co czekasz? Koniecznie sprawdź www.bielskobadania.pl

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – okres ważności

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do pierwszej należą osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów podchodzą również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają widzenie o zmierzchu

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. Na początku osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza przede wszystkim widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr oraz równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]