Badania wysokościowe – czym są?

Pragniesz poznać więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała? Zajrzyj na www.testybielsko.pl

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w przypadku osób planujących pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: na czym polegają?

Badania wysokościowe w zasadzie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentalne. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, aparat krzyżowy i stereometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]