Badanie satysfakcji pracowników i audyty – o doradztwie HR

Sprawdź informacje o doradztwie HR

Część przedsięwzięć prowadzonych przez dział HR może wykraczać poza możliwości danej firmy. Kłopot staje się wyjątkowo poważny, gdy jakiś projekt dotyczy tematyki nieznanej wcześniej zespołowi oraz zakłada wiele niewiadomych. Zasadniczy dla skuteczności przeprowadzenia danego procesu jest stopień zaawansowania zamierzenia i, rzecz jasna, doświadczenie wymagane do jego zakończenia. W związku z tym w licznych przypadkach nieodzowne staje się wsparcie zewnętrznych specjalistów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą zagwarantować doradztwo w wskazanych stadiach projektu bądź podjąć się kierowania całością. W jakich sytuacjach firmy powinny zdecydować się na usługi doradztwa personalnego?

Doradztwo personalne – kierowanie przebiegiem całego projektu lub jego częścią

Po wsparcie oferowane w ramach doradztwa personalnego, firmy sięgają w przeróżnych okolicznościach. Jednym z najważniejszych aspektów tego rodzaju współpracy jest analiza poziomu satysfakcji pracowników. Żeby jej podsumowanie było wiarygodne, a także przydatne przy tworzeniu strategii, konieczne jest wykorzystanie stosownych procedur zbierania danych i ich trafna interpretacja. Prócz tego przedsiębiorstwa częstokroć zwracają się do doradcy personalnego, aby zlecić mu realizację wszelkiego rodzaju audytów – głównie dotyczących komunikacji wewnętrznej. Jak wcześniej nadmieniliśmy, funkcja doradcy HR może być wieloraka. Niekiedy jest on project managerem, zawiadującym całym procesem, innym razem natomiast jest jedynie doradcą merytorycznym, dającym kompleksowa pomoc w razie ewentualnych problemów.

Doradztwo HR – powodzenie działań zależy od doświadczenia doradcy

Sukces działań zapoczątkowanych we współpracy z konsultantem HR jest zależny przede wszystkim od tego, jakie umiejętności posiada wybrany przez firmę ekspert. Przy zatrudnieniu konsultanta HR powinno się zwrócić wyjątkową uwagę na jego doświadczenie. Warto sprawdzić to, z jakimi przedsiębiorstwami przedtem współpracował i, co najistotniejsze, jakie projekty dla nich realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]