Czego dowiemy się na szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, jaki dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Także dziś definiuje ona ten termin oraz mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. Według dokumentu dane osobowe to wszystkie informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości konkretnego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można więc nazwisko i imię, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, ale też te określane jako dane wrażliwe – m. in. informacje o chorobach, możliwych sprawach sądowych czy religii. O ich ochronę należy zadbać zwłaszcza dlatego, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Jedne obracają wyłącznie danymi ich pracowników, pozostałe natomiast uzyskują dostęp także do danych klientów. We obu sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni ukończyć specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu dowiedzą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę istotne, ponieważ po stwierdzeniu zaniedbań Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, ale w niektórych sytuacjach także więzienia.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich specjalistów zarządzających takimi danymi – są to między innymi specjaliści z archiwów, do spraw rekrutacji lub HR. W jego cenę wliczone są także materiały pomocnicze, za pomocą których kursanci łatwiej przyswoją wiedzę. Po ukończeniu kursu, w czasie którego dowiedzą się, jak zagwarantować ochronę informacji, kursanci otrzymują właściwe certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu i zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.