Gdzie wykonać badania operatorów?

Dowiedz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, przeprowadza się specjalne badania. By je wykonać, należy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć kilka słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich charakter oraz jakie zdolności okazują się podczas nich testowane.

Badania operatorów – co warto wiedzieć?

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych i innych maszyn stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, oprócz osób po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia badań co 2 lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, że konieczne są dodatkowe testy albo poszczególne części są w tym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Później przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zwykle na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]