Jak dobrać aparaturę do laboratorium – badania EMC

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, sprzęty elektryczne muszą spełniać określone normy związane z bezpieczeństwem. Ma to między innymi zagwarantować ich sprawne funkcjonowanie. Czym charakteryzuje się laboratorium EMC? Czy firmy zewnętrzne pomagają zdobyć potrzebne akredytacje?

Badania EMC – jakie urządzenia mogą być dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej?

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pomagają sprawdzić czy konkretny sprzęt nie będzie generował zakłóceń innych sprzętów elektrycznych. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej sprzęt nie może naruszać pola elektromagnetycznego. Aktualna dyrektywa EMC reguluje, że urządzenia używane w granicach Unii Europejskiej muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. Dzięki temu powstały zewnętrzne firmy, których polem działania są badania kompatybilności energetycznej. Oferują one niezwykle szeroki zakres usług – od fachowego doradztwa, aż po kształcenie pracowników.

Badania EMC – pomoc w procesie akredytacji

Zewnętrzne podmioty weryfikują schematy pod względem kompatybilności energetycznej – to ich podstawowe zadanie. Istotna jest także pomoc w wyborze aparatury do laboratorium. Następnym zadaniem, które wypełniają specjalistyczne firmy, jest wsparcie w procesie akredytacji. Organizują one także kompleksowe szkolenia dla pracowników – załoga musi być znakomicie wyszkolona oraz rozumieć obowiązujące normy. To powoduje, że laboratorium EMC może spełniać swoje zadanie – wykonywać precyzyjne badania. Dzięki kompleksowemu kursowi rezultaty testów są powtarzalne.