Jakich spraw może się podjąć kancelaria doradztwa podatkowego?

System podatkowy na terenie Polski trudno uznać za prosty czy przejrzysty. Osoby prywatne, ale również i wiele przedsiębiorstw ma problemy z właściwą interpretacją ordynacji prawa podatkowego. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca nie zawsze jest możliwe, a wręcz może prowadzić do przeróżnych komplikacji. Z pewnością pomoc doradcy podatkowego pozwoli ich uniknąć.

Jakiego rodzaju sprawy poprowadzi kancelaria doradcy podatkowego?

Doradcy podatkowi, którzy bardzo dobrze znają się nie tylko na przepisach dotyczących podatków, a jednocześnie na kwestiach finansowych, oferują usługi dla firm oraz osób prywatnych. Każda osoba, czy to prywatna, czy prawna może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego o wydanie opinii lub poradę, która będzie dotyczyła ciążących na niej powinności związanych z płaceniem należności podatkowych. Pamiętajmy, że podatki musimy uiszczać wszyscy. Każdego roku osoby prywatne mają obowiązek złożyć w fiskusowi formularz PIT, który jest potwierdzeniem osiągniętych przez nie zeszłorocznych zarobków. Natomiast na osobach, które mają charakter prawny ciąży obowiązek opłacania podatku CIT. Kolejnym podatkiem, który istnieje na terenie naszego kraju jest podatek od towarów i usług, który popularnie zwany jest podatkiem VAT.

Co może dla nas zrobić kancelaria doradcy podatkowego?

Radca prawa podatkowego nie tylko objaśni osobom płacącym podatki zawiłości przepisów ordynacji podatkowej. Na zlecenie klientów może także wypełnić deklarację podatkową. Kancelaria doradztwa podatkowego uprawniony jest do występowania w imieniu swoich klientów przed organami podatkowymi oraz organami dokonującymi kontroli skarbowej, jeżeli w stosunku do klientów zostało wszczęte postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelaria doradztwa podatkowego ma uprawnienia do składania odwołań od decyzji, które zostały podjęte. Na życzenie klientów może także reprezentować ich przed sądami administracyjnymi czy prowadzić księgi podatkowe.