Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie – obsługa prawna firm

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy pomoc i obsługę prawną przedsiębiorstw w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z oferty Kancelarii skorzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak również wszystkie inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Podatki – porada prawna

W obrębie tych usług Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje m.in.:
– pisemne lub ustne konsultacje w zakresie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w tworzeniu i opiniowaniu umów,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– doradztwo w zakresie zakładania i obsługi spółek.

Prawo pracy Kraków

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje pomoc i doradztwo w obszarze:
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– systemu wynagradzania pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– przedawnienia roszczeń.