Kto musi wykonać badania psychologiczne kierowców?

Zleć badania kierowców Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek osoby badanej, ponieważ kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co 5 lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą przeprowadzać badania corocznie.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]