Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej informacji o działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków uzyskasz tutaj

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia zatrudnienia lub nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]