NLP – praktyka ważniejsza od teorii

Mimo że nie jest zaliczane do mainstreamu psychologii, NLP posiada sporo entuzjastów na całym świecie. Nie jest tak rzecz jasna bez przyczyny. Korzystając z jego metod mamy szansę nie tylko ćwiczyć swój charakter, ale także sprawniej porozumieć się z innymi. NLP – od ang. „Neuro-linguistic programming” – pozwala na wydajniejsze wykorzystanie własnego umysłu i obserwowanie otoczenia, dzięki czemu zwiększa zadowolenie z życia. Mimo, że opiera się na praktyce psychologicznej, nauczyć się go mogą także wszyscy, którzy nie są naukowcami. Dlaczego jednak NLP okazuje się tak skuteczne? Kto opracował jego podstawy?

Twórcy NLP

NLP pojawiło się na początku lat siedemdziesiątych. Jego twórcą był Richard Bandler – cybernetyk zafascynowany psychologią, który wraz z Johnem Grinderem wymieszał zdobycze psychologii z nauką o człowieku, cybernetyką i językoznawstwem. Rezultaty ich pracy już po paru latach były stosowane w wielu dziedzinach. Obecnie sięgają po nie trenerzy, kierownicy czy pedagodzy, a oprócz tego wciąż powstają kolejne techniki, dzięki czemu NLP jest pomocne również w innych branżach.

NLP – czemu warto je poznać?

Najważniejsze w NLP okazuje się odnajdywanie odmiennych rozwiązań od tych, którymi para się akademicka nauka. NLP stara się dowiedzieć, czemu jedni odnoszą sukces, a pozostali przeciwnie. Entuzjaści NLP mogą więc łatwiej walczyć z trudnościami oraz jak najlepiej wykorzystać swój potencjał – a dzięki temu także wypracować maksymalną efektywność wysiłków. NLP umożliwia również efektywniejsze tworzenie związków z bliskimi.