Porady prawne w Krakowie – Kancelaria Szczepańska Chwała

Kancelaria Szczepańska Chwała to zespół specjalistów złożony z aplikantów radcowskich, radców prawnych, prawników oraz doradców podatkowych z Krakowa. Kancelaria specjalizuje się w sprawach pozasądowych, sądowych oraz w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej. Praca Kancelarii, założonej w 2010 roku, opiera się na wieloletniej praktyce, jak również bezustannym rozwojem i śledzeniem zmian w przepisach i orzecznictwie. Klientami Kancelarii są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty gospodarcze oraz osoby indywidualne.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najpopularniejsze postępowania w tej gałęzi prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów,
– doradztwo w zakresie doboru właściwej formy opodatkowania prowadzonej działalności,
– doradztwo w zakresie VAT-u,
– pisanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego,
– memoranda, analizy prawne i opinie.

Konsultacje prawne w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje konsultacje oraz doradztwo w zakresie:
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– prawa procesowego i administracyjnego,
– postępowania karno-skarbowego i karnego oraz Kodeksu wykroczeń
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa rodzinnego.