Prawnicy prawa rodzinnego – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Krakowska Kancelaria prawna Szczepańska Chwała oferuje usługi z dziedziny prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie zagadnienia, jak sprawy majątkowe i stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze doradztwa i konsultacji, jak również występuje w imieniu klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Kancelaria prawna Kraków – rozdzielność majątkowa, podział majątku

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego, m.in.:
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta w w sprawie o rozwód,
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– konsultacje i pomoc w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– podział majątku małżonków,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw oraz o przysposobienie.

Pozew o rozwód – doradztwo prawne Kraków

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z obszaru prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W obrębie tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie oferuje:
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– reprezentowanie klienta w trakcie rozprawy,
– opracowanie i złożenie wniosku o separację,
– prowadzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie nieprocesowym lub procesowym.