Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Zobacz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń przygotowują multum przysięgłych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i zwykłych obywateli.

Mimo, że w internecie bez trudu można wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie zastąpią one usług wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obligatoryjne, np. gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza obliczyć cenę przekładu. Od czego zatem zależy koszt tłumaczeń?

Język, termin realizacji, stopień skomplikowania przekładu – to ma wpływ na końcowy koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztował nas przekład dokumentu wpływ mają następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (między innymi ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Translacja prac akademickich, artykułów medycznych bądź umów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na już” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Należy wspomnieć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt ślubu bądź świadectwa szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]