Zastosowania hurtowni i integracji danych

Hurtownia danych i ich integracja to jeden z podstawowych elementów systemów Business Intelligence. Gromadzenie rozrzuconych w wielu zasobach informacji, następnie ich weryfikacja i połączenie w jedną całość jest przeprowadzana by stworzyć ogólny model. Surowe informacje prezentują znikomą wartość, jedynie właściwie zestawione tworzą pożądany materiał do analiz i predykcji. Jeśli chodzi o bazy, z których on powstanie, są to między innymi: systemy ERP, CRM, raporty formułowane przez programy, wyniki tabel kalkulacyjnych, pliki tekstowe i pozostałe dane wytwarzane wewnątrz przedsiębiorstwa. Hurtownię można także powiększyć w oparciu o dane z otoczenia firmy, informacje z rynku, od konkurencji czy klientów. Jako konsekwencję odpowiedniej modyfikacji, otrzymamy cenną wiedzę biznesową, która stanowi przewagę nad innymi firmami. Ostateczny produkt,który jest dostępny dla biznesowych użytkowników, to indywidualne sprawozdania i dashboard-y prezentujące wiedzę zbiorczą z całego przedsiębiorstwa.

Nasze dane:
BIZALTO Sp. z o.o.
ul. K. Kordylewskiego 11 lok. 202
31-542 Kraków

Tel.: 12 222 0005
Mob.: 693 358 284
E-mail: [email protected]